Recunoasterea in Romania a hotararilor judecatoresti pronuntate in strainatate

Recunoasterea in Romania a hotararilor pronuntate in strainatate reprezinta operatiunea de constatare a existentei si de acceptare a efectelor unei hotarari pronuntate intr-un alt stat.

Din dispozitiile art. 1094 Cod procedura civila rezulta ca hotararile straine se refera la

  • actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale instantelor judecatoresti

  • actele notariale

  • actele apartinand oricaror autoritati competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.

In ceea ce priveste recunoasterea hotararilor pronuntate de statele membre ale Uniunii Europene, aceasta este cea prevazuta de reglementarile comunitare cu aplicabilitate directa in statele membre, si anume:

(a) Regulamentul nr. 1215/2012 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala;

(b) Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creantele necontestate si

(c) Regulamentul nr. 2201/2003 privind competenta, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti

Hotararile judecatoresti pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene sunt recunoscute pe teritoriul Romaniei fara a fi necesara parcurgerea vreunei proceduri speciale.

Potrivit art. 1095 Cod procedura civila si art. 166 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, hotararile judecatoresti pronuntate in strainatate sunt recunoscute de plin drept in Romania, daca se refera la statutul personal al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca, fiind pronuntate intr-un stat tert, au fost recunoscute mai intai in statul de cetatenie al fiecarei parti.

In lipsa de recunoastere, este necesar ca aceste hotarari sa fi fost pronuntate in baza legii determinate ca aplicabila conform dreptului international privat roman, sa nu fie contrarii ordinii publice de drept international privat roman si sa fi fost respectat dreptul la aparare.

Hotararile referitoare la alte procese decat cele mentionate anterior vor putea fi recunoscute in Romania doar prin intermediul unei hotarari judecatoresti.

Pentru a putea beneficia de autoritatea lucrului judecat, hotararile straine referitoare la alte procese pot fi recunoscute in Romania daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

(a) hotararea este definitiva potrivit statului unde a fost pronuntata;

(b) instanta care a pronuntat-o a avut competenta sa judece procesul, potrivit legii statului de sediu, fara a fi intemeiata insa exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii;

(c) exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea


 

Hotararile judecatoresti pronuntate in statele din afara Uniunii Europene se supun prevederilor Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat (art. 165 – art. 172) iar efectele acestor hotarari vor fi recunoscute cu respectarea procedurii prevazute de dispozitiile acestei legi si ale Codului de procedura civila (art. 1098- art. 1102).

Instanta competenta

Cererea de recunoastere a hotararii pronuntata in strainatate este solutionata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are domiciliul ori sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine.

Daca aceasta instanta de judecata nu poate fi determinata, cererea va fi solutionata de Tribunalul Bucuresti.

Ca regula, cererea de recunoastere a hotararii pronuntata in strainatate se solutioneaza dupa citarea partilor, insa va putea fi solutionata si fara citarea acestora, daca din hotararea straina rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii.

Instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cererii de recunoastere nu examineaza in fond hotararea straina si nici nu o poate modifica.

Documente necesare

Cererea de recunoastere a hotararii straine va fi insotita de urmatoarele acte:

(a) copia hotararii straine;

(b) dovada caracterului definitiv al acesteia;

(c) copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare, comunicate partii care a fost lipsa in instanta straina, sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute, in timp util, de catre partea impotriva careia s-a pronuntat hotararea;

(d) orice alt act care poate proba ca hotararea straina indeplineste celelalte conditii prevazute de lege.

Actele vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi apostilate sau supralegalizate.

In cazul neprezentarii unora dintre documentele enumerate, instanta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente echivalente sau chiar sa scuteasca partea de producerea lor, daca se considera suficient lamurita.

Cererea de recunoastere a hotararii straine intrerupe prescriptia dreptului de a obtine executarea silita.

Respingerea cererii

Instanta de judecata investita cu cererea de recunoastere a hotararii straine poate respinge cererea daca:

(a) hotararea straina este contrara ordinii publice de drept international privat roman;

(b) hotararea straina a fost pronuntata intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de drepturile lor si a fost obtinuta cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidentei legii aplicabile conform dreptului international privat roman;

(c) procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare, chiar nedefinitiva, a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine;

(d) hotararea straina este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior in strainatate si susceptibila de a fi recunoscuta in Romania;

(e) instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei ce a format obiectul hotararii straine;

(f) a fost incalcat dreptul la aparare;

(g) hotararea straina poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronuntata.


 

Recunoasterea hotararilor arbitrale straine

Hotararea arbitrala pronuntata in strainatate va fi recunoscuta in Romania daca diferendul formand obiectul acesteia poate fi solutionat pe cale arbitrala in Romania si daca hotararea nu contine dispozitii contrare ordinii publice de drept international privat roman.

Hotararile arbitrale straine pronuntate de un tribunal arbitral competent beneficiaza in Romania de forta probanta cu privire la situatiile de fapt pe care le constata.

Cererea de recunoastere si de executare a hotararii arbitrale straine va fi inregistrata pe rolul tribunalului in circumscriptia caruia se afla domiciliul sau, dupa caz, sediul celui caruia i se opune respectiva hotarare arbitrala (art. 1126 Cod procedura civila).

Daca o asemenea instanta de judecata nu poate fi stabilita, atunci cererea va fi depusa la Tribunalul Bucuresti.

Instanta de judecata nu poate examina hotararea arbitrala straina sub aspectul fondului diferendului ci doar cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru recunoasterea sau executarea hotararii arbitrale.

Cererea de recunoastere a hotararii arbitrale straine va fi insotita de hotararea arbitrala si conventia de arbitraj (original sau copie, insotite de traducerea in limba romana, daca este cazul), care sunt supuse supralegalizarii.

Recunoasterea sau executarea hotararilor arbitrale straine va fi respinsa de tribunal daca partea contra careia hotararea este invocata probeaza existenta uneia dintre urmatoarele imprejurari:

(a) partile nu aveau capacitatea de a incheia conventia arbitrala conform legii aplicabile fiecareia, stabilita potrivit legii statului unde hotararea a fost pronuntata;

(b) conventia arbitrala nu era valabila potrivit legii careia partile au supus-o sau, in lipsa de stabilire a acesteia, conform legii statului in care hotararea arbitrala a fost pronuntata;

(c) partea contra careia hotararea este invocata n-a fost cuvenit informata cu privire la desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrala ori a fost in imposibilitate de a-si valorifica propria aparare in procesul arbitral;

(d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrala n-a fost conforma conventiei partilor ori, in lipsa unui acord al acestora, legii locului unde a avut loc arbitrajul; s.a.

Cererea de recunoastere sau de executare a hotararii arbitrale straine se solutioneaza prin hotarare data cu citarea partilor. Hotararea astfel pronuntata poate fi atacata numai cu apel.


 

Posteaza o recenzie

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare vă exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Politica de utilizare cookie
Am inteles